Chính sách bảo hành

+ Sản phẩm cửa nhôm xingfa nhập khẩu sử dụng phụ kiện Kinlong: profile bảo hành 5 năm, phụ kiện kim khí Kinlong bảo hành 2 năm.

+ Sản phẩm cửa nhôm hệ việt pháp sử dụng phụ kiện Chunguang-CHUGN: profile bảo hành 3 năm, phụ kiện kim khí Chunguang-CHUGN bảo hành 1 năm.

+ Sản phẩm cửa thủy lực sử dụng phụ kiện VVP nhập khẩu từ Thái lan: phụ kiện kim khí VVP nhập khẩu từ Thái lan bảo hành 1 năm.